Welkom op de website van MM Organisatieadvies en Realisatie! Ik ben Maurits Verweij en MM, opgericht op de eerste zomerse dag van 2012, is mijn bedrijf. Klik verder en kom meer te weten over mij, over de projecten die ik doe of om met mij contact op te nemen.

  Nieuws  

Uitvoeringsplan KNGF-visie "Vertrouwen in Beweging" van start

  •  Eind vorig jaar is door de ALV van het KNGF de visie "Vertrouwen in Beweging" vastgesteld die richting geeft aan de ontwikkeling van de fysiotherapie en de fysiotherapeut richting 2025. In het voorjaar hebben we dat proces voortgezet door samen met een regiegroep en met actieve participatie van veel betrokkenen een uitvoeringsplan te schrijven. Dat plan schetst vier bewegingen (in Netwerk en samenwerking, innovatie en onderzoek, preventie en gezondheid en beroep en opleiding) waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden. Onderdeel van de uitvoering is een tweejaarlijkse community bijeenkomst waarin iedereen bijgepraat en betrokken wordt bij de dan lopende activiteiten.

Plaats een reactie

How do you eat an elephant? Bit by Bit!

  •  Sinds enige tijd mag ik ons gedachtegoed over transformatie van de zorg, verwoord in Diagnose Transformatie, daadwerkelijk toepassen in de praktijk. In een groot Nederlands ziekenhuis zijn we volop bezig met de voorbereidingen om de bestaande organisatiestructuur om te zetten naar een nieuwe structuur. Uitgangspunt daarbij is de patiënt volgen in diens reis door de zorg. En dat is een uitstekend uitgangspunt. Bekendste voorbeeld van een dergelijke wijziging in zorgorganisatie heeft plaatsgevonden in het Karolinksa-ziekenhuis in Stockholm. Dat Melvin Samsom als leider van deze reorganisatie nu zoveel negatieve pers krijgt, vind ik niet terecht. Natuurlijk zijn daar dingen misgelopen, maar er zijn ook heel veel kleinere goede stappen gezet. En daar zit nu juist de crux. Mijn lijfspreuk luidt: ‘How do you eat an elephant? Bit by bit.’ Wil je reorganiseren, en niet zomaar reorganiseren maar transformeren (want dat is wat de zorg nodig heeft), bepaal dan eerst wat de gewenste stip op de horizon is. Maar, en dat is in Stockholm niet goed gegaan, beweeg je vervolgens in kleine stapjes naar die stip toe. Voorkom dat je alles in één keer omgooit. Of modern gezegd: werk agile. Kijk steeds wat haalbaar is en ontwikkel je traject in kleine stapjes. Wij plannen in het ziekenhuis hooguit zes weken vooruit, ook wel sprints genoemd. Citaat van iemand uit het ziekenhuis: “We zitten op een rijdende trein waarvan we het spoor nog aan het leggen zijn.” Op die manier voorkom je dat je bij de eindstreep omkijkt en ziet dat er allemaal wagons afgekoppeld zijn. Ook met deze sprintcultuur gaan er dingen mis, je kunt gewoon niet alles weten. Maar dan kun je wel sneller corrigeren. Laat ik vooropstellen dat deze werkwijze ook geen garantie biedt voor succes, maar met Diagnose Transformatie steeds in mijn achterhoofd, is dit mijns inziens wel de weg die we moeten bewandelen. Het mag toch eigenlijk niet meer voorkomen wat ik nu met mijn moeder meemaak: voor elk onderzoek apart terugkomen in het ziekenhuis, vervolgens enkele weken later de bespreking van de resultaten, en dan weer na enige tijd de start van de behandeling. Laten we samen, stapje voor stapje, onze schouders eronder zetten zodat de zorg daadwerkelijk biedt wat de patiënt nodig heeft: inrichting op zorgpaden waarbij de patiënt centraal staat en de zorg eromheen georganiseerd wordt. En dat dat een traject van lange adem en vallen en opstaan is, kan iedereen begrijpen.

Plaats een reactie

Zorgenablers 2019 nu gratis te downloaden

  •   De jaarlijkse publicatie Zorg Enablers biedt een overzicht van de belangrijkste technologische trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het eerste exemplaar van Zorg Enablers 2019 is op het congres Diagnose Zorgtransformatie uitgereikt aan minister Bruno Bruins en dr. Randall Moore. De publicatie (NL én EN) is gratis te downloaden via: www.zorgenablers.nl

Plaats een reactie

© 2020 MM Organisatieadvies en Realisatie
PrivacyverklaringLog in